Teflon PTFE jest to bardzo szeroko stosowany materiał ponieważ ma szeroki zakres temperatur pracy od -200C do +260C. Jest odporny na większość związków chemicznych oraz jest obojętny fizjoloficznie (posiada Atest PZH). Posiada dobre właściwości ślizgowe, elektroizolacyjne oraz jest niepalny. Materiał ten jednak jest mało sztywny, ma niską twardość i wytrzymałość mechaniczną