BeskidPlex Sp. z o.o
 
ul. Chochołowska 28, 43-300 Bielsko-Biała
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego KRS:0000950967 NIP:5472229729 REGON:521162966
Kapitał zakładowy: 50.000,00zł                                                                                         Nr rachunku bankowego: ING Bank Śląski PL46 1050 1070 1000 0090 8152 5926

W celu złożenia zapytania ofertowego
prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy
z najbliższym oddziałem.