Płyty poliestrowe charakteryzują się wysoką przejrzystością, udarnością i odpornością na uszkodzenia, są dopuszczone do kontaktu z żywnością. Stosowane jako szyldy reklamowe plansze i znaki informacyjne, opakowania żywności i leków.